Get Adobe Flash player

 

A TESZ-VESZ Ifjúsági és Gyermekalapítvány

magánkezdeményezésre, 1993-ban jött létre.

 

Célja:

- elsősorban a Szolnok Térségi Szövetség, illetve az Észak-Alföldi Régió településein élő, önálló jövedelemmel nem rendelkező, hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok egyéni és közösségi kezdeményezéseinek és aktivitásának támogatása az érdekükben és velük együtt tevékenykedők működésének fejlesztése;
- a népi kismesterségek, a kézművesség, a népi gyermek és sportjátékok hagyományainak ápolása, ezek továbbadása a gyerekek, a fiatalok és a felnőttek számára;
- hazai és nemzetközi együttműködések, rendezvények és programok keretében a kulturális sokszínűség kölcsönös megismertetése;
- ösztönözni és segíteni a nemzetközi, a nemzeti és a régióbeli kulturális hagyományok ápolását;
- az esélyegyenlőség szellemében hozzájárulni a gyerekek, a fiatalok műveltségének gyarapításához, a tágan értelmezett kulturális értékek terjesztéséhez.



Az Alapítvány közhasznú tevékenységei a hatályban volt 1997. évi CLVI. Törvény 26.§ c) szerint:


- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
- kulturális tevékenység;
- kulturális örökség megóvása;
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;
- euroatlanti integráció erősítése.

Rendelkezői nyilatkozat az adó 1%-ról

 

 

 

képsorozat videó